Grafická verzia

RUDOLFOVÁ Natália

Športová činnosť

Meno a priezvisko: RUDOLFOVÁ Natália
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jazdectvo
Odvetvia: voltíž
Príslušný k: ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 08434
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: 31.12.2020
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 17.4.2019
Športovec je športovým talentom: Nie