Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hološko Marko
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: člen - iný vzťah k organizácii
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 931210FM006
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 2.10.2019
Ukončenie činnosti: 31.10.2021