Grafická verzia

Žigo Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žigo Peter
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Iný športový odborník
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: všeobecná športová príprava
Príslušný k: Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.
ID zdrojovej evidencie: 136
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 30.9.2019
Ukončenie činnosti: -