Grafická verzia

Telocvičná jednota Sokol Žilina

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Paur Lukáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: Telocvičná jednota Sokol Žilina
ID zdrojovej evidencie: SZKC007493
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie