Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Radolec Milan
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: Telocvičná jednota Sokol Žilina
ID zdrojovej evidencie: SZKC004839
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -