Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zliechovec Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: Slovenský Zväz Karate
ID zdrojovej evidencie: SZKC009402
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2018
Ukončenie činnosti: 1.1.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie