Grafická verzia

Žáková Simona

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žáková Simona
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: Asia Budo Center Slovensko
ID zdrojovej evidencie: SZKC009019
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2010
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie