Grafická verzia

Ábelová Klára

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábelová Klára
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: Atletický klub Mostáreň Brezno
ID zdrojovej evidencie: 7714
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie