Grafická verzia

Ábelová Erika

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábelová Erika
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY
ID zdrojovej evidencie: 14171
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie