Grafická verzia

Abaffy Patrik

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaffy Patrik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: ľadový hokej
Odvetvia: ľadový hokej
Príslušný k: HC SLOVAN Bratislava, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 25423
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.6.2011
Ukončenie činnosti: 30.4.2021
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 29.9.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.6.2019
Športovec je športovým talentom: Áno