Grafická verzia

Gabara Boris

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Gabara Boris
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: basketbal
Odvetvia: basketbal
Príslušný k: Slovenská basketbalová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 76
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie