Grafická verzia

Zeljenková Alžbeta

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zeljenková Alžbeta
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: Atletický klub ZZO Čadca
ID zdrojovej evidencie: 43081
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie