Grafická verzia

Abelovský Dušan

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abelovský Dušan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: volejbal
Odvetvia: volejbal
Príslušný k: Slovenská volejbalová federácia
ID zdrojovej evidencie: 00004530
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie