Grafická verzia

Andrejo Tomáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Andrejo Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: basketbal
Odvetvia: basketbal
Príslušný k: 1. BASKET KLUB MICHALOVCE
ID zdrojovej evidencie: 53148
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie