Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zelina Igor
Druh športovej činnosti: Inštruktor
Šport: horolezectvo
Odvetvia: -
Príslušný k: Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
ID zdrojovej evidencie: 601
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2017
Ukončenie činnosti: -