Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zelina Filip
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 45431
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie