Grafická verzia

Žáčiková Tatiana

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žáčiková Tatiana
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: Telovýchovná jednota Orava Dolný Kubín
ID zdrojovej evidencie: 14251
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -