Grafická verzia

Bugalová Alexandra

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bugalová Alexandra
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: gymnastika
Odvetvia: športová gymnastika
Príslušný k: Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov
ID zdrojovej evidencie: 13979
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie