Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Didek Marek
Druh športovej činnosti: Inštruktor
Šport: lyžovanie
Odvetvia: zjazdové lyžovanie
Príslušný k: Slovenská lyžiarska asociácia
ID zdrojovej evidencie: 3775
Právny titul: dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Začiatok činnosti: 17.12.2014
Ukončenie činnosti: -