Grafická verzia

Alexovič Máté

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Alexovič Máté
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: stolný tenis
Odvetvia: stolný tenis
Príslušný k: Slovenský stolnotenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 14358
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie