Grafická verzia

Beerová Anna

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Beerová Anna
Druh športovej činnosti: Športový masér
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.11.2019
Ukončenie činnosti: -