Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lengyel Peter
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: lyžovanie
Odvetvia: voľný štýl lyžovanie
Príslušný k: Slovenská lyžiarska asociácia
ID zdrojovej evidencie: 3302
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.6.2019
Ukončenie činnosti: -