Grafická verzia

Žilák Adam

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žilák Adam
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Slovenský futbalový zväz
ID zdrojovej evidencie: 1209594
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.7.2006
Ukončenie činnosti: -