Grafická verzia

1. Wheelchair Curling Club

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pitoňák František
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: 1. Wheelchair Curling Club
ID zdrojovej evidencie: 16
Názov funkcie: ŠTK - člen
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.10.2015
Ukončenie činnosti: -