Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žáčková Sára Lilien
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: TC PLAY TENNIS
ID zdrojovej evidencie: 121211HZ616
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.11.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 25.1.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 22.11.2019
Športovec je športovým talentom: Nie