Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Wagnerová Martina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: biatlon
Odvetvia: biatlon
Príslušný k: Slovenský zväz biatlonu
ID zdrojovej evidencie: 28
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie