Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Wallenfels Tomas
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: hádzaná
Odvetvia: hádzaná
Príslušný k: HK AGRO Topoľčany
ID zdrojovej evidencie: 05147
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie