Grafická verzia

Zelíska Andrej

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zelíska Andrej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: HBK NITRIANSKI RYTIERI
ID zdrojovej evidencie: Slovenská hokejbalová únia
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.5.2019
Ukončenie činnosti: 30.6.2022
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.10.2020
Športovec je športovým talentom: Nie