Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Uhrík Marián
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 490324RM504
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.3.2004
Ukončenie činnosti: 31.10.2023