Grafická verzia

Aboimova Iryna

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Aboimova Iryna
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: ŠK Olympia - SŠŠ Košice
ID zdrojovej evidencie: 5dae94878678e93b12a026ab
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.10.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (21.10.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 21.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.10.2019
Športovec je športovým talentom: Nie