Grafická verzia

WEBER Mikuláš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: WEBER Mikuláš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 03361
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.3.2006
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.10.2016
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.10.2020
Športovec je športovým talentom: Nie