Grafická verzia

WEBER Erik

Športová činnosť

Meno a priezvisko: WEBER Erik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 04755
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.5.2007
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 2.7.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.1.2020
Športovec je športovým talentom: Nie