Grafická verzia

WAGNEROVÁ Monika

Športová činnosť

Meno a priezvisko: WAGNEROVÁ Monika
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 08127
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.7.2009
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.5.2020
Športovec je športovým talentom: Nie