Grafická verzia

ZELÍSKA Jozef

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ZELÍSKA Jozef
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 08649
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.11.2009
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.5.2020
Športovec je športovým talentom: Nie