Grafická verzia

ABDELLAOUI Imed

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ABDELLAOUI Imed
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 09994
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.10.2010
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 4.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.4.2020
Športovec je športovým talentom: Nie