Grafická verzia

ZELINKA Stanislav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ZELINKA Stanislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 11801
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.5.2012
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 9.10.2007
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.3.2020
Športovec je športovým talentom: Nie