Grafická verzia

ZELÍSKOVÁ Lívia

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ZELÍSKOVÁ Lívia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 16853
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.4.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (22.6.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.5.2020
Športovec je športovým talentom: Áno