Grafická verzia

Bellan Ľubomír, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bellan Ľubomír, Ing.
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 17514
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 19.10.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 24.7.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.1.2020
Športovec je športovým talentom: Nie