Grafická verzia

Ábel Miroslav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Miroslav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: golf
Odvetvia: golf
Príslušný k: Slovenská golfová asociácia
ID zdrojovej evidencie: 18187
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.7.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2019
Športovec je športovým talentom: Nie