Grafická verzia

Križalkovič Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Križalkovič Martin
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1137786
Názov funkcie: štatutár
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.3.2015
Ukončenie činnosti: -