Grafická verzia

Šimora Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Šimora Martin
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: Slovenská asociácia kondičných trénerov
ID zdrojovej evidencie: *C-I./962/2016
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.9.2016
Ukončenie činnosti: -