Grafická verzia

Kelle Miroslav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Kelle Miroslav
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: "TJ DYNAMO SE Nová Stráž"
ID zdrojovej evidencie: 1170174
Názov funkcie: štatutár
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.5.2019
Ukončenie činnosti: -