Grafická verzia

Inline Club Žilina, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sýkorová Julia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: Inline Club Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (6.1.2020)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.1.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie