Grafická verzia

Zelinová Lucia

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zelinová Lucia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: potápačske športy
Odvetvia: plutvové plávanie
Príslušný k: Zväz potápačov Slovenska
ID zdrojovej evidencie: 337
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.11.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.12.2020
Športovec je športovým talentom: Nie