Grafická verzia

RK INLINECENTER, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kmecová Jela
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: RK INLINECENTER, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42109221
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2020)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.1.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie