Grafická verzia

ZELISKA Lukáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ZELISKA Lukáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: Slovenská hokejbalová únia
ID zdrojovej evidencie: Slovenská hokejbalová únia
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.2.2013
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.12.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.2.2019
Športovec je športovým talentom: Nie