Grafická verzia

1. Wheelchair Curling Club

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Golian Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: curling
Príslušný k: 1. Wheelchair Curling Club
ID zdrojovej evidencie: 717
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.2.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (4.2.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.2.2019
Športovec je športovým talentom: Nie