Grafická verzia

Melicher Pavel, Mgr.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Melicher Pavel, Mgr.
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: UMB BIATHLON TEAM n. o.
ID zdrojovej evidencie: 1
Názov funkcie: Riaditeľ
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.10.2019
Ukončenie činnosti: -