Grafická verzia

UMB BIATHLON TEAM n. o.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Fusko Tomáš, Mgr.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: biatlon
Odvetvia: biatlon
Príslušný k: UMB BIATHLON TEAM n. o.
ID zdrojovej evidencie: V/7
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.9.2016
Ukončenie činnosti: -