Grafická verzia

UMB BIATHLON TEAM n. o.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kosztolányi Ondrej, Mgr.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: biatlon
Odvetvia: biatlon
Príslušný k: UMB BIATHLON TEAM n. o.
ID zdrojovej evidencie: V/10
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 1.8.2019
Ukončenie činnosti: -